Om utbildningen

Den här webbutbildningen har tagits fram av RF-SISU Västra Götaland i samverkan med Göteborgs Stad. 

Syftet med utbildningen är att hjälpa idrottsledare, idrottsföreningar och förbund i sitt arbete med att förebygga, upptäcka och hantera sexuella övergrepp.

Utbildningen kan genomföras individuellt men är utformad för att även kunna vara ett diskussionsunderlag i grupper så som styrelser och ledarteam. Svaren på frågorna lagras endast i syfte att du/ni ska kunna gå tillbaka och se vad du/ni svarat. 

Göteborgs Stad har bidragit i finansieringen av utbildningen. 

Tack till alla elitidrottare som bidragit som ambassadörer för att motverka sexuella övergrepp och tack till alla ni som bidragit med feedback på innehållet i utbildningen: Maria Dufva, BRIS, Ecpat, Idrottsombudsmannen, Susanne Johansson, Kalle Norvald, sakkunniga kollegor Barn och ungdom, m fl.